PROJECTEN

Net zo divers als de projecten in mijn portfolio zijn, zo divers zijn de mogelijkheden van wat ik voor u zou kunnen realiseren. Hieronder vindt u een kleine impressie van een aantal bijzondere en uitdagende projecten.

logo Medtronic
Branche Medische technologische hulpmiddelen
Naam Medtronic Bakken Research Center
Plaats Maastricht
Opdracht Reporting tool om initiele kostenschatting te maken
van toekomstige klinische studie
Software oplossing MS Access/VBA
medical research

Medtronic is een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van medische hulpmiddelen. Opgericht eind jaren 40 door Earl Bakken als uitvinder van de micro pacemaker is Medtronic in de loop der jaren uitgegroeid tot 's werelds grootste aanbieder van medische toepassingen met vestigingen in ruim 140 landen en heeft zo'n 85.000 medewerkers in dienst.

Een van de speerpunten van Medtronic Bakken Research Center is het uitvoeren van klinische studies. Dit varieert van kleine, verkennende studies met slechts één arts-onderzoeker en een klein aantal patiënten tot multinationale, gerandomiseerde studies met honderden, soms duizenden, patiënten om aan te tonen dat de nieuwe producten hoogstaande klinische en economische resultaten opleveren.

Welke behoefte was er?

Binnen Medtronic Bakken Research Center ontstond de behoefte aan een applicatie waarmee op eenvoudige wijze een ruwe schatting gemaakt kan worden van de verwachte kosten van een potentiële toekomstige studie.

Wat is het doel?

Doel van de applicatie is om op een gebruiksvriendelijke, intuïtieve manier studie managers te ondersteunen bij het maken van een initële inschatting van de totale kosten van een toekomstige studie. Hierbij is scenarioplanning een belangrijke factor; hoe veranderen de kosten als er meer of minder patiënten in de studie ingesloten worden, patiënten voor kortere of langere tijd gevolgd worden, er gebruik gemaakt wordt van externe organisaties of niet, etc.

De probleemstelling:

Bestaande spreadsheets boden onvoldoende ondersteuning om op een simpele en snelle manier tot een betrouwbare kostenschatting te komen. In eerste instantie probeerde de organisatie zelf een oplossing te creëren in MS Access, maar vanwege de complexiteit van het model werd al snel professionele hulp ingeroepen.

Hoe werd de oplossing gecrëerd?

In nauwe samenspraak met de opdrachtgever werd begonnen met het maken van een functioneel ontwerp, welk met enthousiasme werd ontvangen. Dit ontwerp vormde het vertrekpunt waarbij in nauwe samenwerking een MS Access database applicatie werd ontwikkeld welke succesvol binnen de organisatie werd geïmplementeerd.

Herkenbaar? Of juist een ander vraagstuk op het gebied van applicatie ontwikkeling? Neem contact op!

logo Framingham
Branche Uitgeverij in wetenschappelijke medische publicaties
Naam Framingham B.V.
Plaats Baarn
Vraag Praktische oplossing voor projectmatig plannen/coördineren van medische publicaties.
Software oplossing MS Access/VBA + MS SQL Server
medical research

Framingham is een uitgeverij van wetenschappelijke publicaties in verschillende medische vakgebieden. Elke publicatie bevat de kern van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek over een bepaald onderwerp, samengesteld door experts uit het vakgebied. Hun expertise in medisch onderzoek omvat meer dan 40 verschillende vakgebieden en wordt gelezen door medisch specialisten in meer dan 30 verschillende landen.

Welke behoefte was er?

Framingham was op zoek naar een geschikte opvolger voor hun bestaande (maatwerk)applicatie, die qua functionaliteit en betrouwbaarheid nogal wat te wensen overliet. Om te komen tot een praktische oplossing voor het plannen en organiseren van nieuwe edities, ging hun automatiseringspartner op zoek naar een geschikte aanbieder en kwam in contact met Huijskens Business Solutions.

Hoe ziet de oplossing eruit?

De oplossing zou geheel gemodelleerd moeten worden volgens hun eigen werkwijze. De speerpunten voor deze applicatie lagen met name op de functionaliteit, intuïtiviteit en betrouwbaarheid.

Wat is er bereikt?

 • Alle afspraken kunnen in één overzichtelijk scherm gemakkelijk worden vastgelegd en geraadpleegd.
 • Gebruikers kunnen zelf alle instellingen en parameters aanpassen en indien nodig uitbreiden.
 • Via één zoekveld kan gemakkelijk worden gezocht op meerdere onderwerpen.
 • Alle schermen en knoppen zijn voorzien van praktische informatie. Daarmee is de gebruiksvriendelijkheid toegenomen.
 • Een grote betrouwbaarheid en schaalbaarheid van de nieuwe applicatie door de keuze voor een robuuste SQL server als backend.

Herkenbaar? Of juist een ander vraagstuk op het gebied van applicatie ontwikkeling? Neem contact op!

logo Worxx Personeelsdiensten
Branche Bemiddelaar in (tijdelijk) werk voor bouw en de zorg
Naam Worxx Personeelsdiensten
Plaats Beers
Vraag Efficienter kunnen werken en meer inzicht verkrijgen in de status van de accomodaties in het bestaande databestand
Software oplossing MS Access/VBA + MS SQL Server
building/construction

WORXX Personeelsdiensten is een no-nonsense arbeidsbemiddelaar met ruime ervaring in de bemiddeling van tijdelijke medewerkers voor de bouw en de zorg. Sinds 2007 verbindt WORXX Bouw de juiste vakmensen aan uitdagende projecten in Nederland en Duitsland. WORXX Bouw ondersteund opdrachtgevers over de volle breedte met extra mankracht, of het nou voor de lange termijn of voor het opvangen van tijdelijke pieken is.

Omdat bouwpersoneel in Nederland op dit moment zeer schaars is, zijn veel van hun medewerkers grensarbeiders. Deze grensarbeiders hebben naast een opdrachtgever ook een plek nodig om te slapen. WORXX Bouw heeft in de loop der jaren een groot netwerk aan accommodaties opgebouwd. Aan opdrachtgevers bieden ze een extra service door naast gekwalificeerd personeel ook te zorgen voor geschikte overnachtingsplaatsen.

De probleemstelling:

Doordat er steeds meer grensarbeiders in Nederland aan het werk zijn, hebben zij bemerkt dat het vinden van een geschikte accommodatie voor hun medewerkers steeds moeilijker wordt.

Hoe ziet de oplossing eruit?

Om die reden zijn zij op zoek gegaan naar een manier waarop ze alle contacten kunnen bundelen in een database en daar vervolgens met een aantal praktische zoekfuncties de gewenste accommodaties naar voren kunnen halen. Met als doel dat ze efficiënter kunnen werken en meer inzicht krijgen in de status van de accommodaties.

Wat is er bereikt?

 • Beter overzicht doordat alle relevante informatie over een bepaalde accommodatie in één scherm eenvoudig kan worden geraadpleegd
 • Via een praktische zoekfunctie kan naar beschikbare accommodaties worden gezocht op o.a. postcode met straal.
 • Een accommodatie die (tijdelijk) geen ruimte beschikbaar heeft, kan worden gearchiveerd. Dit voorkomt onnodige telefoontjes en zorgt dus voor meer efficiëntie .
 • Door een slim algoritme worden accommodaties die direct ruimte beschikbaar hebben en/of waar eerder succesvol een boeking is gedaan, bovenaan in de zoekresultaten getoond (hogere ranking).

Herkenbaar? Of juist een ander vraagstuk op het gebied van applicatie ontwikkeling? Neem contact op!

logo FPS
Branche Expertisebureau in brandbeveiliging
Naam Fire Protection Support
Plaats Heeze
Vraag Praktisch hulpmiddel waarmee taken en verantwoordelijkheden voorkomend uit regelgeving efficiënter kunnen worden gewaarborgd.
Software oplossing MS Access/VBA
fire prevention

Sinds jaar en dag biedt Richard Hoyer onder de naam Fire Protection Support zijn diensten aan, als deskundige op het gebied van brandbeveiliging en brandpreventie. Als allround brandbeveiligingsexpert geeft hij training en advies en verleent hij ondersteuning bij onderhoud, inspectie en certificering van brandbeveiligingsinstallaties.

Voor behoud van de certificeringsbevoegdheid, is het zaak dat er periodiek allerlei controles worden uitgevoerd, denk bijvoorbeeld aan het periodiek laten controleren en kalibreren van de gebruikte meetinstrumenten en dat deze controles tijdig, voor het verstrijken van de geldende termijn gebeuren.

Welke behoefte was er:

De noodzaak voor compliancy binnen Fire Protection Support, vraagt om een gestructureerd overzicht van alle taken en verantwoordelijkheden én bovendien dat deze taken volgens planning in het interne proces worden geborgd.

De probleemstelling:

De bestaande Excel sheet, waarin risico's met bijbehorende aanpak welliswaar gestructureerd werden vastgelegd, blonk niet bepaald uit in gebruikersvriendelijkheid. Bovenal voorzag ze niet in de mogelijkheid om meerdere taken te koppelen aan een bepaald risico, noch bood ze de mogelijkheid deze geautomatiseerd in een Outlook taak vast te kunnen leggen. Om tot een werkbaar instrument te komen is Richard op zoek gegaan naar een geschikte aanbieder/ontwikkelaar.

Hoe ziet de oplossing eruit?

Uitgangspunt voor de applicatie was het idee, dat Richard had over een nieuwe MS Access applicatie, op basis waarvan ik ben begonnen met het maken van een aantal schetsen (wireframes). Deze vormde de basis van het functioneel ontwerp van waaruit succesvol de Access applicatie werd ontwikkeld welke met enthousiasme werd ontvangen.

Wat is er bereikt?

 • Via uitgebreide zoek -en filterfuncties kan eenvoudig en snel een bepaald risico-item en daarbij behorende aanpak en planning worden opgezocht en bewerkt.
 • Betere efficiency doordat meerdere taken kunnen worden gekoppeld aan één bepaald risico item, waarbij een wijziging in de gekoppelde taak slechts eenmaal hoeft te worden doorgevoerd.
 • Vanuit het Access programma kan direct een Outlook taak kan worden aangemaakt en geconfigureerd, zonder dat Outlook hoeft te worden geopend.

Herkenbaar? Of juist een ander vraagstuk op het gebied van applicatie ontwikkeling? Neem contact op!