WERKWIJZE

De ontwikkeling van een maatwerk applicatie is een intensief proces van zoeken naar de juiste "ingredienten" en "receptuur" om te komen tot de juiste oplossing. In dit deel leg ik u uit hoe ik precies te werk ga en welke stappen moeten worden genomen om te komen tot een passende oplossing.

Hoe gaan we te werk?

Stap 1: Inventariseren

De eerste stap is het begrijpen hoe uw bedrijf of organisatie in elkaar steekt en welke veranderingen u precies wilt bewerkstelligen. Is dit helemaal helder, dan gaan we de relevante processen in kaart brengen en komen vragen aan bod als:

  • Welke informatiestromen zijn er?
  • Hoe is de data opgebouwd en waar komen de brongegevens vandaan?
  • Wie zijn de stakeholders in dit proces en wat hebben ze precies nodig?
  • Wat zijn uw requirements? Anders gezegd wat heeft u echt nodig en wat valt onder de noemer "nice to have"?
  • Op welke termijn dient u over de applicatie te kunnen beschikken?
database structure

Stap 2: Functioneel ontwerp

In de volgende fase wordt het functioneel ontwerp opgesteld. Dit is een beschrijving van uw applicatie door middel van korte user cases en mockups. Hiermee krijgt u alvast een voorproefje van de looks and feels van het programma. Ook krijgt u in deze fase antwoord op vragen als:

  • Wat is de logica achter de applicatie?
  • En hoe is het met de usability? Zitten alle functies ook op de plaats waar je die zou verwachten?

Stap 3: Ontwikkeling prototype

Nadat het functioneel ontwerp definitief door u is goedgekeurd, begin ik met het ontwikkelen van een prototype. In deze fase krijgt u echt feeling met het programma en wordt duidelijk hoe een en ander gaat werken.

Stap 4: Testen

In deze fase gaan we de applicatie uitgebreid testen en worden er vragen beantwoord als:

  • Voldoet de applicatie aan de gestelde eisen?
  • Zijn er nu nog functies die ontbreken?
  • En hoe is het met de performance gesteld?

Treden er tijdens deze fase issues op, dan worden deze puntsgewijs afgewerkt. Omdat iedere MS Office applicatie door mij van foutafhandelingscode wordt voorzien, kunnen eventuele problemen snel en effectief worden opgelost. Naderhand worden alle relevante zaken door mij gedocumenteerd.

Stap 5 Implementatie & Support

Is het prototype geheel volgens wens en zijn alle issues succesvol opgelost, dan volgt de implementatie ervan in uw organisatie. Ook na oplevering van de software kunt u geruime tijd rekenen op mijn support ingeval er zich calamiteiten voordoen.

Agile

Ik hanteer een agile benadering, waarbij ik door middel van korte sprints een oplossing voor u wil creëren. Na iedere sprint, ontvangt u van mij een statusupdate waarin ik u op de hoogte breng van de vorderingen en waarbij ik u vragen kan stellen of voorstellen kan doen.

Kostenplaatje

Kijken we naar het kostenplaatje dan komt natuurlijk wel de vraag, welk budget u tot uw beschikking heeft? Is er standaard software beschikbaar, die mogelijk voldoet en heeft u maar een beperkt budget tot uw beschikking, dan verdiend het wellicht aanbeveling hier eerst naar te kijken.

Minimum Viable Product

Om greep op de kosten te houden hanteren we als uitgangspunt het Minimum Viable Product (MVP), oftewel wat is de meest elementaire versie van het programma welke u voor ogen heeft? We willen immers geen Tesla ontwikkelen als een Astra volstaat, nietwaar?

Klaar voor de volgende stap?

Bij Medtronic Bakken Research Center, bestond de behoefte aan een praktische, intuitieve oplossing ter ondersteuning van het proces voor het maken van een kosteninschatting voor een toekomstige klinische studie. Deze oplossing heb ik voor ze in MS Access ontwikkeld.

Heeft u ook een softwarematige uitdaging? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact op.