KENNISBLOG

MS Access Recordlocking file bug - Foutmelding 3050

kalender icoon 1 februari 2022
gebruiker icoon Roger Huijskens

Ik bouw graag een mooie database. Nu gaat het helaas niet altijd zoals ik het wil... En misschien heb je het al gemerkt, sinds de laatste update van MS Access is er bug meegekomen, die ervoor zorgt dat je het database bestand niet kunt openen/delen, of dat je ten onrechte een melding krijgt, dat het bestand is vergrendeld door een andere gebruiker.

MS Access Error 3050 Foutmelding

De Microsoft Office-beveiligingsupdate die op 14 december door Microsoft is uitgebracht, kan ervoor zorgen dat MS Access-databases worden vergrendeld, nadat gebruikers de database hebben afgesloten. Dat betekent dat andere gebruikers de database niet meer kunnen openen of delen met andere gebruikers. Mogelijk krijg je de volgende foutmeldingen te zien:

  • Could not lock file (Error 3050)
  • This file is in use. Enter a new name or close the file that is open in another program.

Omvang en mogelijke fix

Het probleem doet zich bij alle actieve versies van Microsoft Access voor en wordt ook door Microsoft inmiddels bevestigd. Het wachten is nu op een update die de oplossing gaat brengen, daar deze de vorige versie overschrijft.

UPDATE: Microsoft heeft op 8 februari aangegeven dat dit issue inmiddels is opgelost. Lees hier het bericht: https://support.microsoft.com/nl-nl/office/access-kan-niet-sluiten-en-laat-lockfile-actief

Hoe je kunt updaten naar de nieuwste versie lees je hier: https://support.microsoft.com/nl-nl/office/office-updates-installeren
Uiteraard kan het zo zijn dat je hier niet op kunt wachten, in dat geval zou je terug moeten gaan naar een eerdere versie versie van MS Access. De instructie hiervoor lees je hier:

Tekst en uitleg - Recordlocking

Bij het openen van een Access database bestand wordt automatisch een zogenaamd recordlocking bestand aangemaakt.

  • ACCDB databases -> laccdb (bestandsindeling 2007 en hoger)
  • MDB databases - ldb (bestandsindeling tot 2003 )
De eerste gebruiker die de database opent maakt het bestand aan en het blijft bestaan totdat de laatste gebruiker de database heeft gesloten. Het bestand zelf kan met een eenvoudige teksteditor, bv Kladblok of Notepad worden geopend en bevat informatie over de gebruikers van het bestand en welke records zijn vergrendeld. Dit kan leiden tot een zogenaamd vergrendelingsconflict, waarbij een gebruiker een record wil bewerken die al door een andere gebruiker exclusief is geopend.

Meer informatie hierover vind je hier: https://docs.microsoft.com/nl-nl/office/troubleshoot/access/lock-files-introduction

Uw administratie in Excel, kan dat nog wel?

kalender icoon 21 mei 2021
gebruiker icoon Roger Huijskens

Doet u uw administratie nog in Excel? U bent niet de enige. Veel ondernemers doen nog veel van hun administratieve taken in Excel.
En ach, zo lang het u niet (te) veel tijd kost en uw administratie altijd piekfijn in orde is, is er niks aan de hand toch? Dan is dit artikel misschien wel niet voor u...

Inefficiëntie

Of loopt hij bij u niet altijd even soepel? Bent u met uw administratieve taken veel meer tijd kwijt, dan u eigenlijk zou willen? Ziet u zo af en toe door de bomen het bos niet meer en bent u soms nog laat in de laat in de avond of in een verloren uurtje in het weekend bezig uw administratie op orde te brengen?

getting a headache

Overzicht kwijt

Of is er een bepaald proces binnen uw organisatie waarvoor geen standaard tool beschikbaar is, waar u en uw medewerkers grijze haren van krijgen. Misschien wel die Excel sheet die in de loop der jaren dusdanig is gegroeid, dat het overzicht eigenlijk al lang weg is. En waarbij u regelmatig wordt herinnerd aan het feit, dat met zijn allen werken in één (Excel) bestand helemaal niet handig is...

Discipline eenduidig vastleggen ontbreekt

Wellicht bent u gehecht aan die vertrouwde Excel sheet waarin u allerlei zaken vastlegt die voor u van belang zijn. In Excel is immers alles mogelijk en heeft u de vrijheid om te doen en te laten zoals u goed dunkt. Maar met die vrijheid komt ook de discipline om gegevens correct, eenduidig en overzichtelijk vast te leggen. En ja, daar wringt de schoen misschien nog wel eens...

Geen geschikt alternatief voor maatwerk

Of heeft u een hopeloos verouderd (maatwerk) programma dat u eigenlijk al lang in de prullenbak had willen gooien, waarmee u zo vertrouwd bent, dat u er eigenlijk geen afstand van wilt doen? Misschien ook wel omdat u er geen goed alternatief voor kunt vinden. De leverancier van de software bestaat misschien al lang niet meer of heeft de ondersteuning beëindigd. Dus daar kunt u - op het moment dat het weer eens vastloopt - ook niet meer op terugvallen. En in het kader If it ain't broke, let's don't fix it hobbelt u maar verder. En in de tussentijd: fingers crossed....

Weer een foutmelding...

Wellicht heeft u een Access applicatie, ooit bedacht door die handige collega, die in de loop der jaren niet alleen is gegroeid in belangrijkheid, maar ook in het aantal foutmeldingen dat het produceert. Misschien gebouwd in een versie die al lang niet meer door Microsoft wordt ondersteund. En waar u of uw it-afdeling de handen vol aan heeft om hem weer te reanimeren op het moment dat hij weer eens vastloopt...

Verloren tijd en gemiste kansen

En dan hebben we nog niet eens over de tijd die het u kost om al die fouten die in het proces ontstaan weer te herstellen. Foutieve facturen, voorraadtellingen die niet kloppen en verkeerde inzichten, doordat rapportages een foutief beeld geven. Kortom nogal wat frustratie bij u en uw medewerkers en in het ergste geval een aantal gemiste kansen...

Herkenbaar? Wel, dan is het wellicht nu tijd dat u stappen gaat ondernemen en we gaan werken aan dé oplossing.

Van los zand naar samenhang

Stap 1: Processen in kaart brengen

Allereerst is het van belang dat u de achterliggende processen in kaart brengt, bijvoorbeeld door middel van een procesdiagram. Waar in het proces gaat het nu mis en welke veranderingen zijn er nodig? Het is raadzaam om alle stakeholders hierbij te betrekken.

stap 2: Analyse Excel sheets:

Maak een grondige analyse (breakdown) van de betreffende sheets en kijk vooral naar:

  • De links tussen de verschillende Excel sheets en eventuele randsystemen (b.v. boekhoudprogramma)
  • De gebruikte formules en gegevenstypen. Zijn deze statisch of dynamisch?
  • Waar komen de brongegevens vandaan? En wie is verantwoordelijk voor de correcte aanlevering hiervan?

Stap 3: Bepalen van de requirements

Vervolgens is het belangrijk dat u voor uw zelf bepaald aan welke eisen de gekozen oplossing moet voldoen. Welke punten zijn echt noodzakelijk en welke zijn eerder "nice to have"? Maak een shortlist, waarin u dit onderscheid duidelijk maakt.

Een goed begin is vaak het halve werk. Door op voorhand duidelijk in kaart te brengen wat uw processen zijn en waar de uitdagingen liggen, kan er beter en vooral sneller op uw situatie worden ingespeeld en ligt een passende oplossing eerder binnen handbereik.

Mocht u nu wel al een globaal idee hebben wat u voor ogen hebt, maar nog geen concrete invulling, dan is het verstandig om eerst een kennismakingsgesprek in te plannen waarin we uw wensen inventariseren en de mogelijkheden bespreken.

Klaar voor de volgende stap?

Bij Medtronic Bakken Research Center, bestond de behoefte aan een praktische, intuitieve oplossing ter ondersteuning van het proces voor het maken van een kosteninschatting voor een toekomstige klinische studie. Deze oplossing heb ik voor ze in MS Access ontwikkeld.

Heeft u ook een softwarematige uitdaging? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact op.